Według danych przedstawionych przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Plastycznych przez ostatnie 5 lat o blisko 40% wzrosła liczba mężczyzn poddających się zabiegom z zakresu chirurgii estetycznej. To właśnie operacja plastyczna nosa jest operacją na którą najczęściej decydują się mężczyźni w USA.  Taki sam trend zauważam też w swojej praktyce. Liczba mężczyzn którzy decydują się na chirurgiczną korektę kształtu nosa jest obecna zbliżona do liczby kobiet. W większości przypadków panowie pojawiają się w gabinecie głównie z powodu trudności w oddychaniu przez nosa wynikających ze skrzywienia przegrody nosa. Dużą grupę stanowią panowie po nieudanych operacjach nosa wykonanych w młodości, uprawiający sztuki walki. Zmiana kształtu nosa towarzyszy więc u nich plastyce przegrody nosa. Takie połączenie gwarantuje poprawę drożności nosa a w związku z poprawą wyglądu zwiększa pewność siebie. Korzystniejszy wygląd jest pomocny w rozwoju kariery i „rywalizacji” w miejscu pracy.