Właściwa komunikacja pomiędzy lekarzem a Pacjentem jest warunkiem udanej operacji plastycznej nosa. Pomimo, że wielu Pacjentów ma jasny obraz tego, jaki wygląd nosa chcą uzyskać dzięki operacji, dokładne przekazanie tego chirurgowi jest często bardzo trudne. W tym celu lekarze zajmujący się chirurgią plastyczną nos często korzystają ze specjalnych programów komputerowych umożliwiających wizualizację nosa po zabiegu operacyjnym. Na początku, podczas spotkania kwalifikacyjnego lekarz wykonuje Pacjentowi zdjęcie które po wgraniu do odpowiedniego programu służy przeprowadzeniu symulacji jak może wyglądać nos Pacjenta po operacji.

Przedoperacyjna symulacja komputerowa efektów operacji:
1. poprawia komunikację między chirurgiem a Pacjentem
2. pozwala Pacjentowi aktywnie uczestniczyć w procesie planowania operacji
3. pomaga w przedoperacyjnej analizie wyglądu nosa
4. pozwala eliminować nierealistyczne oczekiwania Pacjenta
5. zmniejsza lęk Pacjenta przed operacją pokazując możliwe wyniki zabiegu

Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków nie da się zagwarantować, że efekt operacji pokryje się w 100% z przedoperacyjną symulacją komputerową.

Niektóre symulacje, pomimo że pożądane estetycznie mogą być niemożliwe do wykonania. Z drugiej strony nos po zabiegu goi się przez długi czas i w okresie tym również zmienia swój kształt pod wpływem wielu różnorakich czynników. Końcowy efekt zabiegu jest zwykle osiągany po około roku. Dlatego też bardzo trudno jest zagwarantować konkretny efekt chirurgiczny operacji plastycznej nosa.