Korekcja kształtu nosa jest powszechnie uznawana za jedną z trudniejszych operacji z zakresu chirurgii plastycznej twarzy. Podczas operacji lekarz musi z powodzeniem skorygować szereg elementów, aby osiągnąć zamierzony wynik estetyczny i funkcjonalny. Kości i chrząstki tworzące rusztowanie nosa wymagają precyzyjnej korekty w bardzo przewidywalny sposób. Dlatego też techniki operacji nosa są stale ulepszane m.in. poprzez wprowadzanie nowych narzędzi i urządzeń. Jednym z nich jest piła działająca w oparciu o zjawisko piezoelektryczne opisane po raz pierwszy przez Jakuba i Piotra Curie (męża Marii Skłodowskiej) w latach 80 XX wieku. Naukowcy ci odkryli, że niektóre kryształy jak na przykład kwarc i materiały ceramiczne ulegają odkształceniu w momencie, gdy przepływa przez nie prąd elektryczny. Prąd przepływający przez kwarc generuje oscylacje (fale ultradźwiękowe), które mogą być wykorzystane do wprawienia w drgania końcówki tnącej np. piły.

Pierwsze urządzenia działające w oparciu o to zjawisko opracowano w 1988r na potrzeby implantologii stomatologicznej. W kolejnych latach zastosowanie piezochirurgii wykroczyło poza zabiegi implantologiczne, wkraczając w różne dziedziny medycyny, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka precyzja pracy.

W trakcie operacji plastycznej nosa piła ultradźwiękowa (w skrócie „piezo”) służy głównie do przecinania kości tworzących piramidę nosa czyli do osteotomii. Podczas tradycyjnej osteotomii wykonywanej najczęściej przy użyciu dłuta i młotka linia cięcia kości jest trudna do przewidzenia z powodu małej precyzji tych narzędzi. Ostrze piły ultradźwiękowej ma grubość ok. 0.5 mm co zapewnia znacznie większą precyzję i zapobiega przypadkowym złamaniom i uszczerbieniom kości nosa. Drgania końcówki roboczej mają częstotliwość, która przecina wyłącznie tkanki zmineralizowane nie uszkadzając sąsiadujących tkanek miękkich. W porównaniu do operacji instrumentami konwencjonalnymi zabiegi piezochirurgiczne cechują się znikomą traumatyzacją co ogranicza krwawienie śródoperacyjne, wybroczyny, siniaki, obrzęki oraz pooperacyjne dolegliwości bólowe. Wykazano, że zastosowanie piły ultradźwiękowej przyspiesza również procesy gojenia i regeneracji.

Technika piezochirurgiczna umożliwia także modelowanie kości nosa (tzw. osteoplastykę) czyli delikatne, etapowe ścieranie tkanki kostnej przypominające rzeźbienie. Możliwość delikatnej zmiany kształtu kości zamiast destrukcyjnego jej usuwania to kolejna duża zaleta piezochirurgii.

Urządzenia działające w oparciu o zjawisko piezoelektryczne są coraz powszechniej stosowane podczas plastyki nosa, teraz dostępne również w mojej praktyce chirurgicznej we Wrocławiu i w Lubinie.