Jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w 2000 roku, otrzymując dyplom lekarza medycyny, w 2005 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych, a w 2017 roku stopień doktora habilitowanego. W 2008 roku zdałem egzamin specjalizacyjny, otrzymując tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii chirurgii głowy i szyi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów ChGiSz oraz kilku polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Konsultuję pacjentów w uznanych ośrodkach medycznych, w tym w CDT Medicus w Lubinie.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Od 2001 roku zatrudniony jestem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajduje się głównie chirurgia plastyczna i funkcjonalna nosa oraz endoskopowa chirurgia zatok przynosowych. Jestem stypendystą Instytutu Szwedzkiego z zakresu chirurgii czynnościowej nosa i zatok przynosowych (Instytut Karolinska, Sztokholm), Fundacji CRSE Amplifon z chirurgii uszu i podstawy czaszki (Piacenza, Włochy), Fundacji im. dr Niedźwierskiego (Centrum Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy w Zurichu) oraz Fundacji Ethicon z zakresu chirurgii plastycznej nosa, programu Erasmus/Socrates z chirurgii onkologicznej regionu głowy i szyi (Vrije University, Amsterdam) oraz Fundacji Amerykańsko-Austriackiej (Klinika Otolaryngologii w Wiedniu).

Systematycznie biorę udział w szkoleniach i zagranicznych kursach doskonalących, dzięki którym dysponuje aktualną wiedzą medyczną. Odbyłem ponadto staże m.in. w oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Polanicy Zdrój, Guy’s Hospital w Londynie, Klinika Hirslanden w Zurichu. Zabiegów z zakresu chirurgii małżowiny usznej uczyłem się w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy w Lubece (Niemcy). Kilkukrotnie korzystałem z doświadczeń renomowanego zespołu lekarzy w Varese (Włochy) w zakresie chirurgii nosa i zatok przynosowych.

Jest współautorem kilku rozdziałów w polskich i anglojęzycznych podręcznikach otolaryngologii, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz doniesień zjazdowych. Za aktywność naukową otrzymał m.in. Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Katowicach oraz Nagrodę Ministra Zdrowia RP.

Kursy i szkolenia
Publikacje
Moi pacjenci
0
Lat doświadczenia
0
Zoperowanych nosów