Marcin Frączek, Marcin Masalski, Maciej Guziński.: Reliability of computed tomography scans in the diagnosis of chronic rhinosinusitis. Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.4; s.541-545

Marcin Frączek, Katarzyna Resler, Joanna Pieczyńska, Renata Polańska, Tomasz Kręcicki.: Aktywność fizyczna i uczucie zmęczenia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami. Nowa Audiofonol. 2018 T.7 nr 3; s.148

Jadwiga Muszalska, Katarzyna Resler, K. Rogala, Monika Morawska-Kochman, Marcin Frączek, Maciej Guziński, Tomasz Kręcicki.: Martwicze zapalenie powięzi szyi – trudności diagnostyczne. Nowa Audiofonol. 2018 T.7 nr 3; s.173

Jacek Czubak, Marcin Frączek, Katarzyna Resler, Tomasz Kręcicki.: Przyczyny potencjalnych niepowodzeń funkcjonalnej endoskopowej chirurgii zatok przynosowych w oparciu o wynik pooperacyjnej tomografii komputerowej. Nowa Audiofonol. 2018 T.7 nr 3; s.102-103

Marcin Frączek, Maciej Guziński, Monika Morawska-Kochman, Tomasz Kręcicki.: Investigation of sinonasal anatomy via low-dose multidetector CT examination in chronic rhinosinusitis patients with higher risk for perioperative complications. Eur.Arch.Oto-Rhino-Laryngol. 2017 Vol.274 no.2; s.787-793

Maciej Zając, Hanna Zając, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki.: Ciało obce tkanek miękkich szyi – opis przypadku. PrzypadkiMedyczne.pl 2017; s.557-561

Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki, Z. Moroń, A. Krzywaźnia, J. Ociepka, Z. Rucki, Z. Szczepanik.: Measurements of electrical impedance of biomedical objects. Acta Bioeng.Biomech. 2016 Vol.18 no.1; s.11-17

Marcin Frączek, Maciej Guziński, Monika Morawska-Kochman, Kamil Henryk Nelke, Tomasz Kręcicki.: Nasal endoscopy: an adjunct to patient selection for preoperative low-dose CT examination in chronic rhinosinusitis. Dentomaxillofac.Radiol. 2016 Vol.45 no.8; art.20160173

Marcin Frączek, Agnieszka Stembalska, Paweł Karpiński, Tomasz Kręcicki.: Coexistent chronic myelogenous leukemia with squamous cell carcinoma of the larynx associated with NOD2/CARD15 mutation in a young adult. ENT-Ear Nose Throat J. 2016 Vol.95 no.6; s.E1-E4

Marcin Frączek, Mateusz Kolator, Tomasz Kręcicki.: The usefulness of free DICOM viewers in rhinologic practice. Wiad.Lek. 2016 T.69 nr 3 cz.2; s.597-601

Marcin Frączek, Dariusz Kuśmierz, Beata Rostkowska-Nadolska, Andrzej Kutner, Małgorzata T. Latocha.: Antiproliferative and cytotoxic effect of selected vitamin D analogs on nasal polyps fibroblasts and other cells with higher proliferative potential. Acta Pol.Pharm. 2015 Vol.72 no.5; s.923-929

Marcin Frączek, Dariusz Kuśmierz, Beata Rostkowska-Nadolska, Tomasz Kręcicki, Małgorzata T. Latocha.: Impact of genistein and phytic acid on the viability and proliferation activity of nasal polyps’ cells in an in vitro model. Acta Pol.Pharm. 2015 Vol.72 no.4; s.719-725

Karolina Dorobisz, Marzena Kubacka, Krzysztof Zub, Tadeusz Dorobisz, Marzena Janczak, Anna Roszkowska, Tomasz Zatoński, Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek.: Obustronny rak płaskonabłonkowy przewodu słuchowego zewnętrznego – opis przypadku. Pol.Merkur.Lek. 2015 T.39 nr 230; s.106-108

Tomasz Tyszkiewicz, Michał Jarząb, Cezary Szymczyk, Monika Kowal, Jolanta Krajewska, Magdalena Jaworska, Marcin Frączek, Anna Krajewska, Ewa Hadas, Michał Świerniak, Jarosław Markowski, Dariusz Lange, Stanisław Półtorak, Małgorzata Wiench, Tomasz Kręcicki, Jerzy Jarząb, Adam Maciejewski.: Epidermal differentiation complex (locus 1q21) gene expression in head and neck cancer and normal mucosa. Folia Histochem.Cytobiol. 2014 Vol.52 no.2; s.79-89

Agnieszka Stembalska, Przemysław Leszczyński, Justyna Gil, David Ramsey, Grzegorz Pitala, Adam Maciejczyk, Marcin Frączek.: Global DNA methylation status in laryngeal cancer. Head Neck 2014 Vol.36 no.3; s.419-424

Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek.: Diagnostyka endoskopowa w otorynolaryngologii W: Otorynolaryngologia kliniczna. T.1 ; pod red. Kazimierza Niemczyka et al.; Warszawa : MediPage Sp. z o.o., 2014; s.325-337. ISBN 978-83-61104-83-4

Marcin Frączek, Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Justyna Szota, Tomasz Kręcicki, Urszula Mazurek.: Microarray analysis of NF-kappaB-dependent genes in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.2; s.209-217

Marcin Frączek, Aneta Demidaś.: Assessment of the efficacy of topical anesthetics using the tactile spatial resolution method. Acta Dermatovenerol.Croat. 2012 Vol.20 no.1; s.7-13

Marcin Frączek, Beata Rostkowska-Nadolska, D. Kuśmierz, A. Zielińska, J. Rok, E. Sliupkas-Dyrda, A. Grzanka, Tomasz Kręcicki, M. Latocha.: Vitamin D analogs decrease in vitro secretion of RANTES and enhance the effect of budesonide. Adv.Med.Sci. 2012 Vol.57 no.2; s.290-295

Agnieszka Stembalska, Justyna Gil, Izabela Łaczmańska, David Ramsey, Przemysław Leszczyński, Dorota Kaczmarek, Alicja Trusewicz, Maria Jagas, Marcin Frączek.: The role of chosen polymorphisms in genes coding xenobiotic metabolizing enzymes and DNA repair proteins in laryngeal cancers. Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.5; s.583-590

Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek.: Choroby górnych dróg oddechowych W: Alergia, choroby alergiczne, astma. T.2 ; pod red. Andrzeja M. Fala; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.279-293. ISBN 978-83-7430-278-4

Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Marcin Frączek, Małgorzata Kowalczyk, Wojciech Gawron, Urszula Mazurek.: A microarray study of gene expression profiles in nasal polyps. Auris Nasus Larynx 2011 Vol.38 no.1; s.58-64

Agnieszka Stembalska, Przemysław Leszczyński, Justyna Gil, G. Pitala, D. Ramsey, Marcin Frączek.: Global hypomethylation and expression level of the DNA methyltransferses in patients with laryngeal cancres – preliminary results. Eur.J.Hum.Genet. 2011 Vol.19 suppl.2; s.217

Marcin Frączek, Aneta Demidaś.: Czy możemy poprawić skuteczność znieczulenia powierzchniowego? Acad.Aesthet.Anti-Aging Med. 2010 nr 4; s.48-50, 52-56

Marcin Frączek, Beata Rostkowska-Nadolska, Elektra Sliupkas-Dyrda, Dariusz Kuśmierz, Jakub Pniak, Małgorzata Latocha.: The influence of vitamin D derivatives on the expression of apoptotic genes in nasal polyp fibroblasts. Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.6; s.679-684

Beata Rostkowska-Nadolska, E. Sliupkas-Dyrda, J. Potyka, D. Kuśmierz, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki, Paweł Kubik, Maciej Zatoński, M. Latocha.: Vitamin D derivatives: calcitriol and tacalcitol inhibits interleukin-6 and interleukin-8 expression in human nasal polyp fibroblast cultures. Adv.Med.Sci. 2010 Vol.55 no.1; s.86-92

Marcin Frączek, Maciej Zatoński, Tomasz Kręcicki.: The importance of autofluorescence and contact endoscopy in the diagnosis of laryngeal lesions. W:Laryngeal diseases: symptoms, diagnosis and treatments ; ed. Oldrich Nemecek, Viktor Mares; Hauppauge, NY : Nova Science Publishers, Inc., 2010; s.113-128. (Otolaryngology Research Advances). ISBN 978-1-60876-107-4

Beata Nadolska, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki, Maja Kocięba, Michał Zimecki.: Lactoferrin inhibits the growth of nasal polyp fibroblasts. Pharmacol.Rep. 2010 Vol.62 no.6; s.1139-1147

Beata Rostkowska-Nadolska, Marcin Frączek, Wojciech Gawron, Małgorzata Latocha.: Influence of vitamin D3 analogues in combination with budesonid R on proliferation of nasal polyp fibroblasts. Acta Biochim.Pol. 2009 Vol.56 no.2; s.235-242

Beata Rostkowska-Nadolska, Marcin Frączek, Elektra Sliupkas-Dyrda, Jakub Pniak, Dominika Nawrocka-Musiał, Małgorzata Latocha.: The in vitro assessment of proapoptotic activity of vitamin D derivatives in nasal polyp cells. Acta Biochim.Pol. 2009 Vol.56 suppl.3; s.208

Beata Rostkowska-Nadolska, M. Kapral, Marcin Frączek, M. Kowalczyk, Wojciech Gawron, U. Mazurek.: Transcriptional activity of genes-encoding kinin B1 and B2 receptors and kinin-dependent genes in nasal polyps. Adv.Med.Sci. 2009 Vol.54 no.2; s.211-220

Beata Rostkowska-Nadolska, Marcin Frączek, Wojciech Gawron, M. Latocha.: The influence of vitamin D3 analogues in combination with budesonid R on the proliferation of fibroblast derived from nasal polyps. New therapy possibilities for nasal polyps. Basic Clin.Pharmacol.Toxicol. 2009 Vol.105 suppl.1; s.114

Ewa Dworniczek, Marcin Frączek, Alicja Seniuk, J. Kassner, Beata Sobieszczańska, J. Adamski, Urszula Ciesielska.: Bacterial biofilms in patients with chronic rhinosinusitis. Folia Microbiol. 2009 Vol.54 no.6; s.559-562

Dorota Dupla, Marcin Frączek, Zdzisław Woźniak, Tomasz Kręcicki.: Ocena związku pomiędzy ekspresją receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i białka p53 a promieniowrażliwością raka krtani. Otolaryngol.Pol. 2009 T.63 nr 3; s.249-255

Dorota Dupla, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki, Zdzisław Woźniak.: Znaczenie prognostyczne ekspresji cykliny D1 i cykliny B u pacjentów z rakiem krtani leczonych radioterapią. Otolaryngol.Pol. 2009 T.63 nr 2; s.136-140

Beata Rostkowska-Nadolska, D. Kuśmierz, A. Zielińska, J. Rok, Marcin Frączek, M. Latocha.: Wpływ mieszanin kalcitriolu i tacalcitolu z budesonidem R na wydzielanie chemokiny RANTES przez komórki polipów nosowych w hodowlach in vitro. Otorynolaryngologia-Przegl.Klin. 2009 T.8 supl.; s.41

Beata Rostkowska-Nadolska, D. Kuśmierz, A. Zielińska, J. Rok, Marcin Frączek, M. Latocha.: Influence of calcitriol and tacalcitol on RANTES secretion in culture of fibroblasts derived from nasal polyps. Skull Base 2009 Vol.19 suppl.2; s.22 poz.085

Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek.: Indirect autofluorescence laryngoscopy. Tuttlingen (Germany) : Endo Press, 2009; 30 s. ISBN 978-3-89756-157-1

Marcin Frączek, Zdzisław Woźniak, David Ramsey, Tomasz Zatoński, Tomasz Kręcicki.: Clinicopathologic significance and prognostic role of cyclin E and cyclin A expression in laryngeal epithelial lesions. Acta Otolaryngol. 2008 Vol.128 no.3; s.329-334

Beata Rostkowska-Nadolska, M. Kapral, U. Mazurek, Marcin Frączek, Piotr Ziółkowski, Elżbieta Gamian.: Quantification of the mRNA encoding Tumor Necrosis Factorα (TNFα) and its receptors in human nasal polyps. Adv.Med.Sci. 2008 Vol.53 no.2; s.263-269

W. Tarnawski, Marcin Frączek, Michał Jeleń, Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka.: The role of computer-assisted analysis in the evaluation of nuclear characteristics for the diagnosis of precancerous and cancerous lesions by contact laryngoscopy. Adv.Med.Sci. 2008 Vol.53 no.2; s.221-227

Marek Bochnia, Marcin Frączek, Jerzy Rabczyński.: Laryngeal cyst of unusual origin and presentation. Internet J.Otorhinolaryngol. 2008 Vol.8 no.1;

Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Katarzyna Gruna-Pelczar, Marcin Frączek, Wojciech Gawron, Urszula Mazurek.: Zróżnicowanie polipów nosa w badaniach techniką mikromacierzy oligonukleotydowych. Otolaryngol.Pol. 2008 T.62 nr 3; s.261-266

Marcin Frączek, Bożena Jaźwiec, Marcin Masalski, Beata Nadolska, Tomasz Kręcicki.: Circulating solube vascular cell adhesion molecule-1 and vascular endothelial growth factor in patients with laryngeal sqamous cell cancer. Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.3; s.389-394

Ewa Dworniczek, Marcin Frączek, J. Kassner, R. Adamski, Alicja Seniuk, Irena Choroszy-Król.: Bacterial biofilms in patients with chronic rhinosinusitis. Clin.Microbiol.Infect. 2007 Vol.13 suppl.1; s.S142-S143

Andrzej Bieniek, Marcin Frączek, Maria Cisło, Joanna Maj, Grażyna Szybejko-Machaj, Maria Barancewicz-Łosek, Zdzisław Woźniak, Danuta Okulewicz-Gojlik, Tomasz Kręcicki.: Nowotwory skóry nosa – epidemiologia i metody leczenia. Dermatol.Klin. 2007 T.9 nr 3; s.165-169

Marcin Frączek, Zdzisław Woźniak, David Ramsey, Tomasz Kręcicki.: Expression patterns of cyclin E, cyclin A and CDC25 phosphatases in laryngeal carcinogenesis. Eur.Arch.Oto-Rhino-Laryngol. 2007 Vol.264 no.8; s.923-928

Krzysztof Preś, Marek Bochnia, Beata Rostkowska-Nadolska, Marzena Jaworska, Marzena Kubacka, Alina Jankowska-Konsur, Marcin Frączek, Aleksandra Steinmetz-Beck, Maciej Mazur.: Posocznica u pacjentki z zapaleniem zatoki klinowej. Otolaryngol.Pol. 2007 T.61 nr 2; s.192-194

Beata Rostkowska-Nadolska, Dariusz Kuśmierz, Małgorzata Kapral, Małgorzata Latocha, Leongina Świątkowska, Marcin Frączek.: Zmiany potencjału proliferacyjnego fibroblastów pochodzących z polipów nosowych, w hodowlach in vitro, pod wpływem pochodnych wit. D. Otolaryngol.Pol. 2007 T.61 nr 5; s.661-667

Marcin Frączek, Zdzisław Woźniak, David Ramsey, Tomasz Zatoński, Beata Nadolska, Tomasz Kręcicki.: Znaczenie prognostyczne ekspresji kwaśnych fosfataz CDC25 w raku krtani. Otolaryngol.Pol. 2007 T.61 nr 5; s.668-674

Beata Rostkowska-Nadolska, M. Kapral, U. Mazurek, Wojciech Gawron, Marcin Frączek.: Aktywność transkrypcyjna genów kodujących receptory B1 i B2 kinin w polipach nosa. Otorynolaryngologia-Przegl.Klin. 2007 T.6 supl.1; s.83 poz.R09

Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Zatoński, Dariusz Wołowiec, Iwona Gisterek, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki.: Primary Hodgkin lymphoma located in the base of the tongue (a case report). Acta Haematol.Pol. 2006 T.37 nr 1; s.107-109

Elżbieta Beres-Pawlik, Andrzej Grobelny, Marcin Frączek, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki.: Electrical impedance measurements in assessing laryngeal squamous cell carcinoma. Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.619-624

Andrzej Dorobisz, Marcin Frączek, Andrzej Bieniek, Tomasz Kręcicki.: N3 neck disease in the course of small (T1) laryngeal cancer – case report. Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.393-397

Marcin Frączek, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Zatoński, Tomasz Kręcicki.: Two cases of nasal neurofibroma. Internet J.Otorhinolaryngol. 2006 Vol.5 no.2;

Wojciech Gawron, Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek.: Bóle głowy. W:Laryngologia w praktyce lekarza rodzinnego ; pod red. Tomasza Kręcickiego, Marii Zalesskiej-Kręcickiej; Warszawa : Blackhorse, 2006; s.41-45

Joanna Jeleń-Krzeszewska, Michał Jeleń, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Zatoński, Marcin Frączek, Krzysztof Preś, Tomasz Kręcicki.: Ekspresja cząstek adhezyjnych wskaźników angiogenezy i produktów białkowych genów supresorowych w nowotworach jamy ustnej i zatok szczękowych. Otolaryngol.Pol. 2006 T.60 nr 2; s.157-163

Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Elżbieta Bereś-Pawlik, Tomasz Zatoński.: Laryngoskopia autofluorescencyjna w diagnostyce zmian nowotworowych krtani – doniesienie wstępne. Otolaryngol.Pol. 2005 T.59 nr 1; s.195-199

Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka, Maciej Zatoński, Tomasz Zatoński, Marcin Frączek.: Diagnostyka autofluorescencyjna w przypadku zmian nabłonkowych krtani. Otorynolaryngologia-Przegl.Klin. 2005 T.4 supl.1; s.102

Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Elżbieta Bereś-Pawlik, Tomasz Zatoński.: Autofluorescence laryngoscopy in the diagnosis of laryngeal cancer: early results. Acta Bio-Optica Inform.Med. 2004 Vol.10 nr 1-2; s.26

Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Michał Jeleń, Tomasz Zatoński, Teresa Szkudlarek, Danuta Duś.: Expression of c-myc oncoprotein in laryngeal squamous cell carcinoma. Acta Otolaryngol. 2004 Vol.124 no.5; s.634-637

Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, J. Koźlak, Tomasz Zatoński, Michał Jeleń, D. Duś.: Bcl-XI protein expression in laryngeal squamous cell carcinoma. Clin.Otolaryngol.Allied Sci. 2004 Vol.29 no.1; s.55-58

Tomasz Kręcicki, Robert Śmigiel, Marcin Frączek, Marlena Kowalczyk, Maria M. Sąsiadek.: Studies of the cell cycle regulatory proteins P16, cyclin D1 and retinoblastoma protein in laryngeal carcinoma tissue. J.Laryngol.Otol. 2004 Vol.118 no.9; s.676-680

Marcin Frączek; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego: Ekspresja białek regulacyjnych cyklu komórkowego fazy G1, G1/S i S w raku krtani praca doktorska. Wrocław, 2004; 116 k.

Joanna Jeleń-Krzeszewska, Jan Wnukiewicz, Michał Jeleń, Marcin Frączek, Teresa Szkudlarek, Tomasz Kręcicki.: Ocena skuteczności oznaczeń produktu białkowego genów NM23-H1 i p53 w prognozowaniu wystąpienia przerzutów do węzłów chłonnych w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi. Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.4; s.461-466

Zbigniew Pałasz, Andrzej Grobelny, Elżbieta Pawlik, Marcin Frączek, Maria Zalesska-Kręcicka, Aleksandra Klimczak, Tomasz Kręcicki.: Investigation of normal and malignant laryngeal tissue by autofluorescence imaging technique. Auris Nasus Larynx 2003 Vol.30 no.4; s.385-389

Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Michał Jeleń, Marzenna Podhorska, Teresa Szkudlarek, Tomasz Zatoński.: Expression of collagenase-1 (MMP-1), collagenase-3 (MMP-13) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 (TIMP-1) in laryngeal squamous cell carcinomas. Eur.Arch.Oto-Rhino-Laryngol. 2003 Vol.260 no.9; s.494-497

Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Joanna Koźlak, Danuta Duś.: Zmiany w ekspresji białka nm23-H1 w prognozowaniu wystąpienia przerzutów węzłowych w raku krtani. Onkol.Pol. 2002 Vol.5 nr 2; s.69-72

Alicja Chybicka, Janina Bogusławska-Jaworska, Grzegorz Dobaczewski, Radosław Chaber, Marcin Frączek, Iwona Hertman.: Cytokine gene expression (IL-4, IL-10 and IFN gamma) in cells derived from children with cancer. Med.Sci.Monit. 2000 Vol.6 suppl.2; s.30

Alicja Chybicka, Dominik Turkiewicz, Waldemar Gołębiowski, B. Panków, Renata Ryczan, Janina Bogusławska-Jaworska, Marcin Frączek, Radosław Chaber.: Role of apoptosis in the course of acute leukemia in children. Med.Sci.Monit. 2000 Vol.6 suppl.2; s.21

Alicja Chybicka, Wojciech Jaworski, Radosław Chaber, Marcin Frączek.: Wyniki leczenia mięsaka naczyniopochodnego u dzieci leczonych w Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci AM we Wrocławiu w latach 1989-1998. Wiad.Lek. 1998 T.51 supl.4; s.151-156

Alicja Chybicka, Jerzy Zwoliński, Włodzimierz Jarmundowicz, Michał Jeleń, Marcin Frączek, Radosław Chaber.: Mięsak naczyniopochodny zlokalizowany w mózgu. Opis przypadku Pediatr.Pol. 1997 T.72 nr 11 supl.; s.175-178