Powtórna operacja plastyczna nosa

Niestety, zdarza się, że operacja korekcji kształtu nosa nie daje takich wyników jakich spodziewał się pacjent. Ponieważ nos jest centralnym elementem twarzy, nawet niewielka asymetria lub nieprawidłowość mogą być zauważalne zarówno przez pacjenta jak i przez inne osoby. Gdy niedoskonałości w wyglądzie nosa są trudne do zaakceptowania można poddać się kolejnemu zabiegowi korekcyjnemu (reoperacji).

Na ostateczne efekty operacji nosa wpływa wiele elementów takich jak dobór odpowiedniej techniki chirurgicznej, umiejętności lekarza, prawidłowy proces gojenia, przestrzeganie przez pacjenta zaleceń pooperacyjnych i wiele innych. Często, niepełna satysfakcja ze strony pacjenta wynika z braku porozumienia z lekarzem lub trudnych do zrealizowania oczekiwań. Podczas konsultacji przedoperacyjnych pacjenci powinni dokładnie wytłumaczyć, co im się podoba a co nie podoba w wyglądzie nosa.

Każdy pacjent jest inny i wyjątkowy, podobnie jak jego reakcja na zastosowane leczenie. Po plastyce nosa istnieją pewne czynniki, które są poza kontrolą zarówno chirurga jak i pacjenta. Sposób, w jaki skóra układa się na chrząstkach i kościach, rozwój tkanki bliznowatej i przykurcz blizny są czynnikami, które mogą wpływać na końcowe wyniki plastyki nosa. Tkanka bliznowata i przykurcz mogą powodować deformacje, nieregularności, problemy funkcjonalne, asymetrie itd. Nawet w przypadku podjęcia odpowiednich środków ostrożności i zaleceń pooperacyjnych nadal możliwe jest niekorzystne gojenie.

Korekcja nosa jest jedną z najtrudniejszych procedur z zakresu chirurgii plastycznej. Procedura jest bardzo złożona: lekarz musi dobrze znać zasady analizy wyglądu twarzy, proporcje idealnego nosa oraz jego relacji do całej twarzy.  Pozwala to chirurgowi opracować dokładny plan zabiegu chirurgicznego. Co ważne powtórna plastyka nosa jest na ogół bardziej skomplikowana niż pierwotna operacja. Planując taki zabieg należy uwzględnić potrzebę pobrania chrząstki z ucha lub żebra do odbudowy części nosa.