Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z konsultacjami dokonywanymi za pośrednictwem formularza konsultacji na stronie twojnos.pl oraz adresu e-mail: info@twojnos.pl jest Marcin Frączek Indywidualna Praktyka Lekarska.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: info@twojnos.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza konsultacji i adresu e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu:

  • realizacji Pani/Pana prośby o kontakt i umożliwienia konsultacji, na podstawie Pani/Pana zgody (RODO 6.1.a);
  • w celu i w zakresie niezbędnym do udokumentowania przebiegu konsultacji, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu (RODO 6.1.f).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konsultacji oraz realizacji Pani/Pana prośby o kontakt.

Dane pozyskane w celu realizacji Pani/Pana prośby o kontakt będą przetwarzane aż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
w czasie, gdy była udzielona.

Prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu ich przeniesienia.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, można skontaktować się mailowo na adres: info@twojnos.pl

Odbiorcy danych

Nie udostępniam podmiotom trzecim Pani/Pana danych zebranych za pośrednictwem formularza kontaktowego i/lub za pośrednictwem adresu e-mail, o ile nie otrzymam na to Pani/Pana zgody, za wyjątkiem sprawdzonych podwykonawców, którym można powierzyć Pani/Pana dane w celu zapewnienia obsługi formularza konsultacji i strony www.