Niewielki garb, słabo zdefiniowany czubek oraz skrzywienie przegrody nosa. Usunięto garb tworząc prostą linię grzbietu. Poprawiono kształt czuba zmieniając kształt i ułożenie chrząstek skrzydłowatych. Podwójna osteotomia z każdej strony. Skorygowano przegrodę nosa.
Końcowy efekt operacji nosa jest zależny od wielu czynników i może się różnić od efektu uzyskanego tuż po operacji.

Wyraźny garb, opadający czubek oraz skrzywienie przegrody i nosa zewnętrznego. Podniesiono czubek ku górze czubek. Usunięto garb. Potrójna osteotomia z każdej strony. Skorygowano przegrodę nosa.
Końcowy efekt operacji nosa jest zależny od wielu czynników i może się różnić od efektu uzyskanego tuż po operacji.

Męski nos z wydatnym garbem, słabo zdefiniowanym i opadającym czubkiem oraz skrzywieniem przegrody i nosa zewnętrznego. Podniesiono czubek ku górze czubek i wymodelowano. Usunięto garb. Potrójną osteotomią wyprostowano nos. Skorygowano przegrodę nosa.
Końcowy efekt operacji nosa jest zależny od wielu czynników i może się różnić od efektu uzyskanego tuż po operacji.

Nos z dość szerokim, słabo zdefiniowanym czubkiem i wyraźnie widoczną przegrodą. Podniesiono czubek ku górze, lekko go wydłużając oraz skrócono długość przegrody nosa, przez co dziurki są mniej widoczne z profilu. Wymodelowano czubek. Wyrównano grzbiet nosa. Skorygowano przegrodę nosa.

Duży nos z bardzo wyraźnym czubkiem i dużymi nozdrzami. Usunięto garb i wymodelowano czubek. Skrócono chrząstki skrzydłowate korygując długość nosa. Zrotowano czubek ku górze.  Usunięto fragmenty skrzydełek.

Nos z niewielkim garbem i słabo zdefiniowany czubkiem. Usunięto garb i wymodelowano czubek zmieniając kształt i położenie chrząstek skrzydłowatych. Poprawiono drożność nosa.

Męski nos z zadartym, krótkim i szerokim czubkiem. Wydłużono nos, zrotowano czubek ku dołowi  wydłużając przegrodę nosa i zmieniając położenie kopuł chrząstek skrzydłowatych. Poprawiono kształ czubka. Poprawiono drożność.

Nos z niewielkim grabem, wąskim i opadającym czubkiem. Podczas operacji usunieto garb, poprawiono czubek nadając mu pełniejszy kształt, zrotowano ku górze. Poprawiono drożność.

Pacjentka z wydatnym garbem, słabo zdefiniowanym czubkiem oraz widoczną przegrodą nosa. Podczas operacji usunieto garb, poprawiono czubek oraz obniżono skrzydełka.

Pacjentka po wcześniejszej operacji plastycznej nosa. Wyraźnie opadający czubek, deformacja typu papuzi nos, całość skrzywiona na jedną stronę. Podczas operacji obniżono przegrodę nosa, przeszczepem chrząstki z ucha uniesiono czubek i wyprostowano nos. Obustronnie spreader graft, osteotomie boczne i pośrednie aby zwęzić nos.  Wyszczuplono czubek. 

Pacjentka z nie tak dużym garbem oraz dość szerokim grzbietem nosa. Usunięto garb chrzęstno-kostny, obustronnie spreader flap, osteotomie boczne i pośrednie. Nieznaczna korekcja czubka oraz skrzydełek nosa. 

Pacjentka z opadającym czubkiem oraz garbem. Usunięto garb chrzęstno-kostny, zwężono czubek i przesunięto go ku górze. Obniżono skrzydełka i usunięto nadmiar skóry przy fałdzie nosowo-wargowym. Udrożniono nos prostując przegrodę nosa.

Pacjentka z dużym nosem, opadającym czubkiem i dużymi otworami nosowymi. Usunięto garb chrzęstno-kostny, skrócono nos i zrotowano czubek ku górze. Obniżono skrzydełka. Skorygowano przegrodę nosa.

Pacjentka z dość dużym nosem z lekko opadającym czubkiem. Usunięto garb chrzęstno-kostny, zwężono czubek i skrócono długość nosa. Zrotowano czubek ku górze. Udrożniono nos.

Pacjentka z wyraźnym garbem oraz dość szeroki czubkiem nosa.  Usunięto garb, wyprostowano nos, zwężono czubek zmieniając wielkość i położenie chrząstek skrzydłowatych dolnych, wzmocniono kolumienkę. Wyprostowano przegrodę nosa.

Pacjentka z dość wydatnym nosem. Czubek lekko opadnięty. Usunięto garb, zmniejszono długość nosa skracając chrząstki skrzydłowate dolne. Zrotowno czubek ku górze przeszczepem chrząstki z przegrody. Wyprostowano przegrodę nosa.

Pacjentka z dość wydatnym nosem. Czubek lekko opadnięty. Usunięto garb, zmniejszono długość nosa skracając chrząstki skrzydłowate dolne. Zrotowno czubek ku górze przeszczepem chrząstki z przegrody. Wyprostowano przegrodę nosa.

Pacjent po wcześniejszej operacji plastycznej nosa. Czubek nosa lekko opadnięty i zrotowany do góry. Rzucające się w oczy nozdrza. Podparcie czubka i zmniejszenie kąta nosowo-wargowego wymagało wydłużenia przegrody nosa za pomocą przeszczepu chrząstki z żebra. Obniżono skrzydełka nosa przeszczepami chrząstek.

Pacjent z wydatnym oraz lekko opadającym czubkiem nosa. Obniżono grzbiet nosa. Zmieniono kształt i długość odnóg bocznych i przyśrodkowych chrząstek skrzydłowatych zmniejszając projekcie nosa.  Osteotomie zwęziły nos.

Pacjent po wcześniejszej operacji plastycznej nosa. Wydatny i opadający czubek nosa. Zmieniono kształt odnóg bocznych i kopuł chrząstek skrzydłowatych. Nos usztywniono i zrotowano czubek ku górze wydłużając przeszczepem przegrodę nosa. Korekta chrząstek bocznych nosa. Zlikwidowano asymetrię skrzydełek zmieniając położenie jednego z nich oraz usuwając fragment skóry.

Pacjent z wyraźnym garbem chrzęstno-kostnym, dość długim nosem oraz skrzywieniem przegrody. Usunięto garb;  obustronnie przeszczepy chrząstek poszerzające nasadę; poprawiono wygląd czubka szwami modelującymi odnogi boczne i kopuły chrząstek skrzydłowatych. Obustronnie ostetotomia boczna i poprzeczna. Skorygowano przegrodę udrażniając nos.

Pacjentka z szerokim nosem zarówno w części kostnej jak i chrzęstnej. Zwężono nos osteotomiami bocznymi i pośredniki. Zwężono czubek nosa szwami modelującymi; przesunięto doogonowo odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych.

Pacjentka ze skrzywieniem nosa na stronę prawą, dość duży nos z garbem i słabo zdefiniowanym czubkiem. Usunięto garb;  obustronnie asymetryczne przeszczepy chrząstek w nasadę prostujące nos; obustronnie ostetotomia boczna i poprzeczna  a po stronie lewej również klinowe wycięcie szczęki. Skorygowano wygląd czubka szwami modelującymi odnogi boczne i kopuły chrząstek skrzydłowatych. Skorygowano przegrodę udrażniając nos.

Pacjent z wyraźnym garbem chrzęstno-kostnym, dość długim nosem oraz skrzywieniem przegrody. Usunięto garb; obustronnie użyto przeszczepów poszerzających nasadę; delikatnie zwężono chrząstki skrzydłowate; oprawiono wygląd czubka nosa zmieniając kształt i położenie odnów bocznych chrząstek skrzydłowatych. Ostetotomia boczna i poprzeczna obustronnie. Skorygowano kształt przegrody nosa.

Pacjentka po 2 wcześniejszych operacjach przegrody nosa. Opadnięty czubek, niewielki garb oraz wciąż skrzywiona przegroda. Podczas zabiegu skorygowano skrzywienie przegrody nosa w części kostnej, usunięto garb chrzęstno-kostny, zwężono nos wykonując osteotomie boczne, poprawiono czubek nosa oraz wzmocniono przeszczepem chrząstki kolumienkę nosa.

Pacjent po dwóch operacjach korekcji przegrody nosa. Przegroda wciąż pozostała mocno skrzywiona a śladem po przebytych zabiegach jest zapadnięty nos powyżej czubka. Zastosowałem technikę zamkniętą z rekonstrukcją przegrody nosa oraz dodatkowo delikatnym kamuflażem grzbietu nosa czipsami z chrząstki czworobocznej.

Ponownie reoperacja co wiąże się z wydłużeniem zabiegu. Usunięty garb chrzęstno-kostny; wyprofilowany i lekko zrotowany czubek nosa, wzmocniony przeszczepem chrząstki do kolumienki; podwójna osteotomia boczna po stronie prawej; skorygowana przegroda nosa. Miało być z założenie „niewiele” ale efekt estetyczny będzie widoczny i odczuwalnie lepsza drożność nosa :))

Zapadnięty czubek nosa z powodu nadmiernej resekcji chrząstki przegrody nosa podczas pierwszego zabiegu w innym szpitalu. Nos przekrzywiony na jedną ze stron z powodu pozostawienia wyraźnego skrzywienia przegrody. W tym przypadku niezbędne był przeszczep chrząstki z ucha w celu wzmocnienia i podniesienia czubka nosa. Dodatkowo dwa fragmenty chrząstki z ucha wyprostowały chrząstkę przegrody w części grzbietowej. Niewielki garb usunięty dłutem. Osteotomia boczna. Zasadniczym problemem była niezadowalająca drożność nosa która została istotnie poprawiona.

Korektą tego nosa ustanowiłem nowy rekord czasu trwania operacji. Doogonowy odcinek przegrody ustawiony poprzecznie wymagał całkowitego usunięcia  części chrzęstnej przegrody. Usunięto niewielki garb chrzęstno-kostny. Wytworzono 4 przeszczepy chrząstki które posłużyły do wyprostowania nasady i zrekonstruowania doogonowej części nosa. Dwoma niewielkimi fragmentami chrząstki poprawiono kształt skrzydełek – zmniejszono ich wcięcie. Zdefiniowano czubek szwami oraz skorygowano region nad nim zwężając odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych.

Silnie skrzywiony nos na lewo i pozornie niewielkie oczekiwania Pacjenta. Usunięto niewielki garb chrzęstny. Wykonano boczną i pośrednią osteotomie po stronie prawej i boczną po stronie lewej. Stabilizujący nos przeszczep chrząstki pomiędzy przegrodą i chrząstką boczną nosa po stronie prawej. Kolejny przeszczep wzmacniający kolumienkę. Chipsy z chrząstki przegrody posłużyły do zakamuflowania asymetrii bocznej ściany nosa po str prawej.  Plastyka przegrody nosa.

Kolejny wyraźnie skrzywiony nos na jedną stronę. Typowy efekt prawego sierpowego. Usunięto garb chrzęstno-kostny. Ustabilizowano nos w linii pośrodkowej przeszczepem chrząstki typu „spreader graft”. Ostetomie boczne – po stronie lewej podwójna. Obniżono skrzydełka nosa zasłaniając z boku nozdrza. Wzmocniono przeszczepem chrząstki kolumienkę. Plastyka przegrody nosa i małżowin nosowych.

Dość duży męski nos z lekko obniżonym czubkiem, szeroką nasadą oraz garbem. Usunięto garb chrzęstny, zwężono nos wykonując obustronnie osteotomie boczną i pośrednią oraz poziomą. Zrotowano lekko czubek nosa ku górze. Skorygowano przegrodę nosa oraz małżowiny dolne poprawiając drożność.

Silnie skrzywiony nos wymagał klinowej resekcji fragmentu kości z wyrostka nosowego szczęki po jednej stronie oraz obustronnie osteotomii poprzecznych (poza typowymi osteotomiami bocznymi). Jak zwykle spreader graft oraz septoplastyka dużej części przegrody. Zmniejszono wysokość nosa nad czubkiem. Wzmocniono czubek przeszczepem.

Skrzywiony, dość duży nos – w szczególności w części chrzęstnej (czubek) z niewielkim garbem i wyjątkowo mocno skrzywioną przegrodą nosa. Opadnięty czubek nosa powodujący groźny wygląd. Usunięto niewielki garb chrzestny, po jednej stronie wykonano osteotomię boczną klinową (bony wedges resection) aby wyprostować nos. Jednostronny przeszczep chrząstki pomiędzy chrząstki boczne a przegrodę (spreader graft) aby wyprostować nos i uniknąć tzw. deformacji odwróconego V. W celu zmniejszenia projekcji czubka skróciłem odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych (lateral crural overlay). Technika ta zapewnia dodatkowo stabilizację skrzydełek nosa. Poprawę kształtu czubka nosa uzyskano szwami modelującymi. Wzmocnienie stabilności czubka nosa za pomocą chrząstki (columella strat). Gdzieś pomiędzy (najważniejsze dla poprawy oddychania): plastyka przegrody nosa z konchoplastyką. Uzyskano oczekiwany, dobry wynik pomimo znacznego śródoperacyjnego obrzęku tkanek.

Podczas zabiegu skorygowano skrzywienie przegrody nosa oraz zmniejszono małżowiny nosowe dolne co poprawiło drożność nosa. Usunięto garb chrzęstno-kostny. Wykonano osteotomię boczną przezskórną. Zastosowano chrzęstne przeszczepy poszerzające grzbiet nosa (spreader grafts). Zwężono odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych. Szwami modelującymi skorygowano kopuły chrząstek skrzydłowatych poprawiając wygląd czubka nosa. Nieznacznie skrócono i zrotowano ku górze czubek technikom tongue-in-grove.

Przed operacjąPo operacji

Silnie skrzywiony nos w wyniku urazu z dużym skrzywieniem przegrody nosa oraz niewielkim garbem. Podczas zabiegu zabiegu wyprostowano przegrodę nosa. usunięto asymetrycznie garb chrzęstno-kostny. Wykonano osteotomie boczne przezskórne oraz osteotomie poprzeczne. Po stronie lewej również osteotomię pośrednią przestawiając nos do linii pośrodkowej. Obustronnie przeszczepy poszerzające (ang. spreader grafts) wzdłuż grzbietu nosa. Zwężono odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych. Wzmocniono słupek nosa przeszczepem chrząstki (ang. columella strut). Dodatkowo zredukowano małżowiny nosowe dolne.

Duże skrzywienie nosa i przegrody. Opadający czubek który istotnie zmienia wyraz twarzy. Wykonano osteotomie boczne i obniżono grzbiet nosa. Jednostronny przeszczep (ang. spreader graft) stabilizujący nos i przegrodę. Zmniejszono chrząstki skrzydłowate dolne aby w połączeniu ze szwami modelującymi nadać delikatniejszy kształt czubkowi nosa. Podniesiono czubek przeszczepem chrząstki do kolumienki. Nos nabrał wyraźnie kobiecych kształtów…

Duże skrzywienie nosa w kształcie litery C oraz udrażniające nos skrzywienie przegrody nosa w odcinku doogonowym. Usunięto garb chrzęstno-kostny. Osteotomie boczne i pośrednie oraz poprzeczna po stronie lewej zrotowały nos do linii pośrodkowej. Obustronnie zastosowano przeszczep chrząstki przy grzbiecie nosa (ang. elongated spreader grafts) który ustabilizował przegrodę i nos oraz zapobiegł nadmiernemu zwężeniu nosa. Wzmocniono doogonowy odcinek przegrody oraz kolumienkę przeszczepami chrząstki. Dość głęboką nasadę nosa spłyciłem chipsami chrzęstymi. Konchoplastyka w celu poprawy drożności nosa. Czubek delikatnie skorygowany szwami modelującymi.

Wydatny nos ze skrzywieniem przegrody, nos zewnętrzny skrzywiony również na stronę lewą w wyniku urazu. Skorygowano kształt przegrody nosa i wielkość małżowin nosowych. Usunięto garb chrzęstno-kostny. Wyprostowano nos osteotomią boczną oraz przeszczepem chrząstki (ang. spreader graft) w grzbiet, przeszczep zapobiegnie nadmiernemu zwężeniu nosa. Skrócono nos redukując długość odnóg chrząstek skrzydłowatych oraz zmieniając ich położenie; zmniejszono również ich wielkość. Zdefiniowano nowe położenie czubka nosa szwami modelującymi.  Wzmocniono czubek przeszczepem chrząstki do kolumienki.

Pacjentka z pourazowym skrzywieniem nosa oraz przegrody. Usunięto garb chrzęstno-kostny. Wykonano asymetryczne osteotomie boczne które wraz z przeszczepami chrząstek (ang. spreader grafts) oraz korekcją przegrody wyprostowały nos. Atroficzna blizna grzbietu wymagała użycia przeszczepu powięzi w celu kamuflażu. Szwy modelujące techniką dr Kovacevica poprawiły kształt czubka nosa. Wzmocniono kolumienkę przeszczepem chrząstki.

Kolejne bardzo duże pourazowe skrzywienie nosa obejmujące kości nosa oraz przegrodę – którego nie uwidacznia zamieszczone zdjęcie boczne. Usunięto chrzęstno-kostny garb. Przywrócenie nosa do linii pośrodkowej wymagało aż pięciu osteotomii (trzech bocznych i dwóch poprzecznych). Przeszczepy chrząstek z przegrody nosa (ang. spreader grafts) pomogły nadać chrząstce czworobocznej prawidłowy kierunek. Szwy modelujące zmieniły kształt kopuł chrząstek skrzydłowatych co wraz z korektą ich kształtu wyszczupliło czubek nosa. Wzmocniono kolumienkę rotując jednocześnie czubek nosa ku górze.

Pacjentka w dojrzałym wieku z dość wyraźnym garbem oraz opadającym czubkiem nosa. Usunięto garb kostny. Skorygowano kształt przegrody nosa. Obustronnie brzegi grzbietowe chrząstek bocznych nosa zawinięto wytwarzając płaty (ang. spreader flaps) zapewniające odpowiedną szerokośc grzbietu nosa. Obniżono wysokość przegrody nosa. Doogonowy odcienk przegrody wzmocniono przeszczepem chrząstki. Obustronne osteotomie przezskórne. Szwy modelujące na czubek nosa.

Zapadnięty i silnie skrzywiony nos w wyniku urazu przebytego wiele lat wcześniej. Uraz spowodował powstanie krwiaka który zniszczył chrząstkę przegrody nosa. Rekonstrukcja wymagała pobrania chrząstki z żebra. Z żebra opracowano dwa przeszczepy typu „spreader graft” w wersji wydłużonej oraz nową chrząstkę umieszczoną w doogonowej części przegrody którą dodatkowo ustabilizowano odnogami chrząstek skrzydłowatych. Skorygowano kształt części kostnej przegrody nosa. Usunięto niewielki garb kostny i poprawiono kształt czubka. Ochrzęstną z żebra pokryto nasadę nosa aby wygładzić ostre brzegi chrząstek i kości. Wykonano osteotomie boczne, pośrednie i poprzeczne.

Nos zewnętrzny i przegroda wyraźnie skrzywione. Relatywnie długi nos. Usunięto garb chrzęstno-kostny. Skorygowano kształt przegrody nosa. Z chrząstki czworobocznej wytworzono dwa przeszczepy typu „spreader graft” oraz przeszczep wydłużający przegrodę. Poprawiono kształt czubka szwami modelującymi co wraz ze obniżeniem przegrody zmniejszyło wymiar przednio-tylny nosa. Wygląd nasady dopracowano chipsami chrząstnymi. Wykonano osteotomie boczne oraz pośrednią po stronie prawej.

Pacjent po dwóch wcześniejszych operacjach nosa w innym ośrodku. Podczas zabiegu z dostępu wewnątrznosowego usunięto niewielki garb chrzęstny i deformację typu „dziób papugi” („polly beak”). Dość duże blizny w operowanym regionie. Przeszczepem chrząstki z małżowiny usznej wzmocniono słupek nosa. Wykorzystano ją również do wzmocnienia lewego skrzydełka nosa, które po ostatniej operacji zapadało się podczas wdechu. W skrzydełko włożono listwę chrzęstną („batten graft”) która usztywniła tkanki. Uniesiono brzeg lewego skrzydełka usuwając część skóry w przedsionku (niewidoczne na zdjęciu). Skorygowano kształt nozdrzy szwami modelującymi. Obustronna konchoplastyka.

Lorem ipsum dolor sit amet…

Pacjentka z dość szerokim nosem w części kostnej jak i wydatnym czubkiem który opadł po wcześniejszej operacji. Usunięto garb. Obustronnie zastosowano spreader flaps. Osteotomie boczne. Zmniejszono odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych metodą „turn-in”. Szwy modelujące czubek. Zrotowano ku górze i podniesiono czubek nosa wykorzystując przeszczep przedłużający przegrodę.

Dość duży nos z wyraźnym garbem oraz ostrym kątem wargowo-nosowym. Wyprostowano przegrodę nosa. Usunięto garb chrzęstno-kostny, obustronnie zastosowano spreader flap, skrócono długość i szerokość odnów bocznych chrząstek skrzydłowatych, szwy modelujące na kopuły i odnogi chrząstek skrzydłowatych, przeszczep chrząstki wydłużający przegrodę nosa który usztywnił opadający czubek nosa i poprawił kąt wargowo-nosowy. Osteotomie boczne.
Kształt uwzględnia życzenie Pacjenta aby wprowadzić element „princess nose”…

Nos mocno skrzywiony na jedną stronę. Nadmiernie widoczna przegroda nosa. Niewielki garb chrzęstno-kostny.  Silnie skrzywiona przegroda powodująca problemy z oddychaniem. Wykonano plastykę przegrody nosa. Usunięto garb. Ustabilizowano nos obustronnymi przeszczepami „spreader grafts”. Obustronnie osteotomia boczna i poprzeczna, asymetryczna. Szwy na kopuły. Wzmocniono słupek.

Pacjent z bardzo dużym, pourazowym skrzywieniem nosa. Niewielki garb; szeroki asymetryczny czubek. Silne skrzywienie przegrody powodowało całkowitą niedrożność prawej połowy jamy nosa. Wykonano rekonstrukcję przegrody nosa – zastosowano przeszczep wydłużający przegrodę oraz „spreader graft” po stronie lewej. Osteotomie boczne i poprzeczne obustronnie oraz dodatkową osteotomię nad najbardziej wypukłym odcinkiem kostnym po stronie prawej. Zmniejszono i wzmocniono odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych. Szwy modelujące na czubek nosa. Kamuflaż nierówności grzbietu chipsami chrzęstnymi. Obustronna konchoplastyka.

Nos z dość wydatnym czubkiem z powodu dogłowowego ustawienia odnóg bocznych chrząstek skrzydłowatych oraz grubej skóry. Lekko opadający czubek nosa oraz niewielki garb. Podczas zabiegu zwężono i skrócono odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych oraz zmieniono ich ustawienie co poprawiło kształt czubka. Szwy modelujące na kopuły. Nos zrotowano ku górze podnosząc czubek przeszczepem fragmentu lemiesza. Garb spiłowano. Obustronna konchoplastyka.

Nos z wyraźnym garbem, szerokim i opadającym lekko czubkiem. Podczas zabiegu usunięto garb, zastosowano po stronie prawej „spreader graft”. Zwężono odnogi boczne chrząstek skrzydłowatych dolnych. Szwy modelujące na kopuły i odnogi boczne. Wzmocniono czubek przeszczepem chrząstki z przegrody nosa.

Lorem ipsum dolor sit amet…